บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
ติดต่อเรา (Contract)

   บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด

   86 ถนนกาญจนาภิเษก
   แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

   E-mail: admin@geomatic.co.th

   Fax: 02-4531292

   Tel:  02-8953317-8         ต่อ

          Photogrammetric #  102

          Data GIS            #  103

          Project & IT        #  201

          Operator            #  302, 303

   วันทำการ : จันทร์-ศุกร์

   เวลาทำการ : 08:30-17:30

พิมพ์ภาพแผนที่และเส้นทางการเดินทาง

Copyright ©2018, Geomatic Technology Co.,Ltd, All Rights Reserved
86 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2895-3317- 8 โทรสาร 0-2453-1292