บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
ประกาศรับสมัครงาน (job)


พนักงานนำเข้าข้อมูล

-

คุณสมบัติ :

-

วิธีการสมัคร

-

Copyright ©2018, Gematic Technology Co.,Ltd, All Rights Reserved
86 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2895-3317- 8 โทรสาร 0-2453-1292