บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
ประกาศรับสมัครงาน (job)


1.พนักงานนำเข้าข้อมูลแผนที่

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ

- มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านการนำเข้าข้อมูล GIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

- มีความขยัน รับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- บริษัทฯ มีการฝึกอบรมก่อนเริ่มทำงาน


2.ผู้ช่วยงานโครงการ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- การศึกษาระดับตั้งแต่ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

- สามารถใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้นได้ดี

- มีความขยัน รับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติทาง email/สมัครด้วยตนเองที่บริษัท/โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม

Copyright ©2018, Geomatic Technology Co.,Ltd, All Rights Reserved
86 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2895-3317- 8 โทรสาร 0-2453-1292