บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด  
  พนักงานนำเข้าข้อมูล
      คุณสมบัติ :  
 
      วิธีการสมัคร :